Det har kommit in några motioner som behandlar stadgarna inför årsmötet den 10e februari.

I korta drag:

  • Motion om ändring av stadgarna kring klubbstugefonden.
  • Motion om för vilket år årsavgiften som man föreslår på årsmötet skall gälla.
  • Motion om ändring av antalet styrelse medlemmar.
  • Motion om modernisering av text gällande kallelse till årsmöte.

Önskas mer info innan årsmötet gällande innehållet i dessa motioner, kontakta styrelsen.

Kom ihåg att det är fortfarande några dagar kvar till deadline för vanliga motioner som inte berör stadgarna.

Mvh Styrelsen

Comments are closed.

Samarbetspartners