Den 27 november 2018 hölls ett Extra Årsmöte för att diskutera och rösta kring styrelsens förslag Policy för ekonomiskt stöd vid cykelköp. Styrelsens förslag avslogs. Istället antogs ett förslag från Lena Isgren, Emma Malmberg, LindaKatarina Ek,och Oscar Ek, som i korthet går ut på att:

  • Att dra tillbaka den föreslagna propositionen, En idrottsförening ska inte bedriva bankverksamhet, dvs inte låna ut pengar till de i elitgruppen, medlemmar eller några andra.
  • Att ge styrelsen i uppdrag att verka/arbeta för att förhandla fram bättre priser på cyklar som den elitaktive ska använda när hen tävlar och tränar i triathlon.
  • Ge styrelsen i uppdrag att verka/arbeta för att förhandla fram bättre priser på cyklar som den elitaktive ska använda när hen tävlar och tränar i triathlon, men att den aktive ska betala cykeln själv.

Protokollet från det Extra Årsmötet kan läsas i sin helhet här: EXTRA ÅRSMÖTE 2018

Comments are closed.

Samarbetspartners