Kallelse till Triathlon Västs årsmöte 2021, söndagen den 21a februari, kl. 11:00. På grund av rådande situation kommer årets årsmöte hållas digitalt.

Alla medlemmar är välkomna, dock har endast medlemmar 2020 rösträtt. Vi önskar att du anmäler dig på följande länk senast torsdagen den 18e februari. Anmäl dig här!

Årsmöteshandlingar kommer skickas ut via medlemmsappen (och på mail om du önskar det) senast 1 vecka innan mötet.

Om du inte kan deltaga digitalt så kontakta styrelsen så försöker vi lösa det!

Dagordning:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) jämnt år: föreningens ordförande för en tid av två (2) år Notering: ej jämnt år
  b) tre (3) ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
  c) en (1) suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  d) två (2) revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år, av vilken en ska vara sammankallande. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
  f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Väl mött!

/Styrelsen

Vi öppnar upp vår webbshopp för beställning av klubbkläder. Webbshoppen kommer vara öppen mellan 13-25 januari, ni kommer få information i medlemsappen hur ni går tillväga för att beställa kläder.

Provning av kläder är möjlig hos Bioracer, i deras lokaler i Jonsereds fabriker. Kontakta Anders på Bioracer för att bestämma en lämplig tid för klädprovning, ni når honom lättast via e-post: A.Ekh@bioracer.com

Är du en satsande triathlet? Ansökan till Triathlon Västs elitgrupp för 2021 är nu öppen. Du finner mer information här på hemsidan, under “om klubben” alternativt genom att kontakta elitgruppen@triathlonvast.se . Vi vill ha din ansökan senast 31a december innehållande:

 • Info om din satsning
 • Vilket typ av stöd du önskar samt en tid från 2020/2019 som säkerställer att du uppfyller kraven

Observera att det är Triathlon Västs årsmöte som beslutar om budget för elitgruppen 2021. Din ansökan och att du uppfyller kriterier är ingen garanti för att erhålla tidigare års belopp etc.

Med anledning av FHMs rekommendation kopplat till COVID-19 situation för bland annat Västra Götalandsregionen, som bland annat innehåller “avstå att vistas på badhus, gym eller delta i sociala umgängen” kommer vi pausa alla gemensamma träningstillfällen under hösten

Detta innebär att:

 • All simträning pausas (från och med 29e oktober)
 • Spinningen pausas (från och med 29e oktober)
 • Klubbfesten den 7/11 blir inte av
 • Triathlonkursen pausas

Detta är självklart inget lätt beslut men det känns rätt i rådande situation. Vi önskar självklart att återgå till det normala så snabbt som möjligt. Under tiden kommer vi försöka hitta andra träningsmöjligheter.

Mer info finner ni när vi vet i medlemsappen.

Den 29-31 januari 2021 är det dags för det traditionella simlägret i Falkenberg. Vi bor på Falkenberg Strandbad och simmar i intilliggande Klitterbadet. På kanten finner vi den alltid så trogne Anders Holme.

Med tanke på rådande situation, fundera gärna igenom en extra gång vem/vilka du vill/tänkt bo med!

Medlemmar i Triathlon Väst har förtur och lägret kommer öppnas upp för icke-medlemmar enbart om plats finns (detta kommer i så fall stå tydligt här). Var därför vänlig och anmäl dig enbart om du tänker vara medlem 2021

Anmälan
De 41 platserna tog slut direkt. Vi har upprättat en reservlista, som du hittar följande länk. Länken finns även i Cardskipper.

Förhinder/återbud

Om du får förhinder/blir sjuk kan vi dessvärre inte återbetala anmälningsavgiften (men vi kommer hjälpa till att med att förmedla kontakt till personer på ev. reservlista). Om restriktionerna gällande Covid -19 inte tillåter Strandbaden att ta emot oss kommer vi inte behöva betala och då kommer ni även få er anmälningsavgift till lägret tillbaka (medlemsavgift återbetalas ej). 

Vi kommer att ha en reservlista vilket gör att vi kan hjälpa till att förmedla platsbyte.

Pris*

Boende i trippelrum: 2650 kr/pers

Boende i dubbelrum: 3000 kr/pers

Boende i enkelrum: 5750 kr/pers

*Priset är baserat på upp till 30 deltagare, vid fler deltagare kommer priset minskas (med någon hundralapp). Faktura skickas därför när anmälningstiden gått ut eller att lägret är fulltecknat. 

I lägeravgiften ingår

2 nätter i vald rumskategori

2 × fralla och kaffe/te innan morgonpassen

2 × frukostbuffé

1 × lunchbuffé

2 × middagsbuffé

4 × simpass

Simprogram

Fredag : 19:30-21:00

Lördag : 7:30-9:00 samt 17:30-19:00

Söndag : 7:30-9:00


Klicka här för preliminärt program

Fartgrupper

Under lägret delar vi in oss i följande fartgrupper. Är du nybörjare är vår rekommendation att du kan simma 200m frisim för att kunna tillgodogöra dig simlägret på ett bra sätt. 

Arbetsfart per 100m

Nivå I:  1:20-1:25

Nivå II: 1:25-1:35

Nivå III: 1:35-1:45

Nivå IV: 1:45-1:55

Nivå V: 1:55-2:10

Nivå VI: kan simma 200m frisim

Transport till Falkenberg

Var och en ombesörjer sin egen resa ner till Falkenberg, men vi försöker i möjligaste mån samåka. I facebookeventet kan vi samordna detta. 

Frågor

Om du har några frågor får du gärna höra av dig till Elina Kiviniemi eller Anna Sohlberg, 

kiviniemi.elina@hotmail.com; sohlbergsanna@gmail.com

Tre veckors intensivkurs i triathlon – start 19/10
Ska du genomföra din första triathlon 2021 eller tycker du triathlon låter spännande? Vill du hoppa över de vanligaste fallgroparna och samtidigt slippa träna alla passen själv? Då är du mer än välkommen till oss och vår 3 veckorskurs i triathlon för nybörjare. Måndagen den 19/10 kör vi igång.


Det här är kursen för dig som…

– Har som mål att genomföra din första triathlon 2021, oavsett distans eller tycker att triathlon låter spännande

– Vill hoppa över vanliga fallgropar och snedsteg inför triathlonstarten

– Tänker att det vore roligare att träna ihop med andra än bara dig själv

– Undrar vilken förening du ska gå med i för att resan mot målet ska bli så rolig som möjligt


Upplägg

Under tre veckor, med start 19/10, får du träffa medlemmar från Triathlon Väst som lär dig det viktigaste du behöver veta om triathlon. Kursen innehåller två teoriträffar, 7 ledarledda träningspass, medlemskap i Triathlon Väst året ut och ett sprudlande avslut i form av Triathlon Västs klubbfest. Troligtvis får du även med dig en och annan träningskompis på köpet.

Upplägget kommer vara anpassat till rådande situation och de rekommendationer som finns. Beroende på intresse så kan vi komma att behöva göra justeringar i upplägget, framförallt kopplat till inomhusaktiviteterna. Om så är fallet så kommer vi kontakta dig!


Preliminärt program (reservation för ändringar)

Mån 19/10, 18.00-19.30, Uppstartsträff (plats: Lindholmen) 

Tors 22/10, 19.00-20.30 Spinning (plats: SATS Valhalla) 

Lör 24/10, 10.00-11.30, Löpteknik + styrka (plats: Skatås)


Mån 26/10, 20.00-21.00, Simning (plats: Frölunda simhall)

Tors: 29/10, 18.00-19.00, Löpning, fokus intervaller (plats: Slottsskogen) 

Sön 1/11, 8.45-10.45, Simning (plats: Frölunda simhall) – du simmar antingen 8.45-9.45 eller 9.45-10.45

Sön 1/11, 11.00-13.00, Träningsupplägg (Plats: Frölunda kulturhus)


Tis 3/11, 20.00-21.00, Simning (plats: Angered Arena)

Tors 5/11, 19.00-20.30 Spinning + löpning, så kallat brickpass (plats: SATS Valhalla) 

Lör 7/11, Avslutning (återkommer om tid och plats men större delen av dagen) 

ANMÄLAN OCH KURSAVGIFT

Kursen kostar 1000 kr, inkl moms. I avgiften ingår 

 • Deltagande i triathlonkursen enligt ovan schema
 • Triathlon Väst prylar 
 • Dryck och lättare mat vid uppstartsmötet + träningsupplägg 
 • Medlemskap i Triathlon Väst året ut, dvs både rabatter hos våra samarbetspartners och fritt deltagande på våra klubbträningar året ut

Anmälan görs via länken nedan.

Anmälan triathlonkurs

Har du några frågor så kontakta oss, du hittar kontaktuppgifter här på hemsidan.


Augusti månad var de sista segmenten i Strava cupen för denna gång. Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit med svett och möjligtvis några tårar under de senaste 5 månaderna. Vi hoppas ni haft lika kul som oss och att ni tagit tillfället i akt att få till några riktigt bra träningspass!

Topp 3 för respektive segment presenteras nedan:
Cykling Herrar/Damer – Maxibacken

 1. Kristoffer Säfström / Josefine Flod
 2. Jonas Örarbäck / Elina Kiviniemi
 3. Jonathan Flod / Ewa Sondell

Löpning Herrar/Damer – Skatås 5:an

 1. Jonathan Flod / My Forsberg
 2. Jonas Örarbäck / Johanna Conradsson
 3. Fredrik Überbacher / Agnes Uddenstig

Nu när sista månadens segment har avslutats summerar vi totalställningen för sista gången. Nedan finner ni topp 3 för damer respektive herrar.

Totalställning – Damer/Herrar

 1. My Forsberg / Jonathan Flod
 2. Josefine Flod / Jonas Örarbäck
 3. Agnes Uddenstig / Fredrik Überbacher

Totala ställningen finns tillgänglig för medlemmar via Cardskipper

De priser som kommer att lottas ut sparar vi till klubbfesten senare i höst. Att Strava-cupen är över innebär inte att det är slut på roligheter för året. När man minst anar det kanske det dyker upp nya utmaningar, så håll ögon och öron öppna!

/Styrelsen


Kallelse till Triathlon Västs årsmöte 2020, söndag 16 februari, kl. 11:00 i Frölunda Kulturhus, Stora Salen (hör av dig till styrelsen om du är osäker på plats)

Alla medlemmar är välkomna, dock har endast medlemmar 2019 rösträtt. Vi bjuder på fika, mötet kommer börja 11.00 så kom i tid. Vi önskar att du anmäler dig på följande länk senast måndagen den 10e februari, så att vi kan beställa fika. Anmäl dig här!

I tillägg till standard-dagordningen nedan kommer vi ha fyllnadsval för två styrelseledamoter.

Dagordning:
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av dagordning.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande ska justera protokollet, samt rösträknare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.

11. Val av
a. Jämt år: förenings ordförande, tillika styrelsens ordförande, jämte 3 övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år. Udda år, val av 3 övriga ledamöter för en tid av två år.
b. 1 suppleant i styrelsen för en tid av 1 år.
c. två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
d. tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilken en skall vara sammankallande.
e. Beslut om representant till Svenska Triathlonförbundets årsmöte.

12. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 21 dagar (26e januari), dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar (17 januari), före mötet. Motioner skickas till styrelsen@triathlonvast.se

13. Övriga frågor

14. Mötet avslutas.

Väl mött! //Styrelsen

Intresserad av att ingå i Triathlon Västs styrelse 2020?

På årsmötet i februari (16/2) ska den nya styrelsen för Triathlon Väst väljas. Skulle du eller någon annan medlem du känner kunna bidra positivt till klubbens utveckling och vill ingå i styrelsen för Triathlon Väst, eller har du frågor om vad det skulle innebära?
Tveka då inte att höra av dig till valberedningen (som består av Johan Norén, Elina Kiviniemi och Erik Ahlqvist), antingen vid någon träning eller till valberedning@triathlonvast.se

/Valberedningen

Träningstider för våren 2020 hittar ni under “träning” –> “träning vinter” samt under kalendern.

 • Vardagssimningen, dvs (måndag, tisdag och onsdag) startar igen från och med veckan som inleds med 12e januari
 • Spinningen på SATS Valhalla kör igång torsdagen den 9e januari, anmälan på länk!

Hoppas vi ses på träningarna!

Samarbetspartners