Syftet med Triathlon Västs elitgrupp är att erbjuda en plats där satsande triathleter kan utvecklas tillsammans med likasinnade, men också tillsammans med övriga klubbmedlemmar, för att på så vis skapa en ökad klubbkänsla hos den elit-aktive, men också ge inspiration åt de vanliga medlemmarna.

Elitgruppens kriterier och intagningsförfarande är under uppdatering.

Kontakta Elitgruppsansvarige Henri Pesonen vid frågor: elitgruppen@triathlonvast.se.

Samarbetspartners