Har du frågor till Triathlon Västs styrelse? Mejla oss på styrelsen@triathlonvast.se.

LindaKatarina Ek Ordförande
Sara Molin Sekreterare
Lars Alenius Vice Ordförande
Josefine Flod Kassör
Henri Pesonen Elitgruppsansvarig
Ann-Cathrine Ericsson Ledamot
Fredrik Überbacher Ledamot
Francois Diana Suppleant

 

Revisorer

Anna Sohlberg Revisor
Pierre Davidsson Revisor
Henning Christiansson Revisorsuppleant

 

Valberedning

Johan Norén (sammankallande)
Erik Ahlqvist
Elina Kiviniemi
Samarbetspartners