Har du frågor till Triathlon Västs styrelse? Mejla oss på styrelsen@triathlonvast.se.

Erik Arnström Ordförande
Anna Sohlberg Ledamot (Kassör)
Nicklas Hult Ledamot
Karl Wackeberg Vice ordf
Sara Molin Sekretrare
Lars Alenius Ledamot
Kristina Engstrand Ledamot
Sami Aaraj Suppleant

 

Revisorer

Jonas Hedeback Revisor
Pierre Davidsson Revisor
Henning Christiansson Revisorsuppleant

 

Valberedning

Jörgen Svanström (sammankallande)
David Engel
Rami Aziz
Samarbetspartners