Har du frågor till Triathlon Västs styrelse? Mejla oss på styrelsen@triathlonvast.se.

Jonas Hedeback Ordförande
Saga Gullberg Ledamot (Kassör)
Erik Arnström Ledamot
David Nyquist Vice ordf
Sara Molin Sekretrare
Anna Sohlberg Ledamot
Karl Wackerberg Ledamot
Oskar Svarfvar Suppleant

 

Revisorer

Karin Wessberg Revisor
Pierre Davidsson Revisor
Henning Christiansson Revisorsuppleant

 

Valberedning

Sami Araj (sammankallande)
Jörgen Svanström
Rami Aziz
Sponsorer