Tränarrådets att se till att klubben uppfyller de mål som beslutats på årsmötet, vad gäller träning. Ett viktigt mål är att öka antalet aktiva medlemmar. Tränarrådet är lyhörda för hur och vad medlemmarna vill träna samt hur de ska lockas till nya utmaningar, gärna inom ramen för vardagsträningar. Tränarrådet ansvarar för den övergripande strategin i planeringen av de gemensamma klubbträningarna. Tränarrådets uppgifter är att tillvarata medlemmars behov av träning inom simning, cykel och löpning genom att:

  • ta emot nya medlemmar, hjälpa dem tillrätta och erbjuda aktiviteter som är anpassade till deras nivå och ambition
  • erbjuda möjligheter och stöd till dem som har tränat något eller några år och börjar bli erfarna
  • stödja och supporta de som har högre mål och tränar som elit

Tränarrådet ansvarar för planering och genomförande av klubbens träningsläger (höstläger, simlägar och vårläger) och KM-tävlingar (klubbmästerskap). Tränarrådet kan besluta om att sponsra vissa aktiviteter, tex träningsdagar, läger, resor eller tävlingar. Medlemmarna uppmuntras att använda och aktivera Tränarrådet för att driva klubben framåt. Om någon har en idé eller en fundering kring träning eller tävling i Triathlon Väst, ställ frågan på hemsidans forum eller mejla till tranarradet@triathlonvast.se. Kom ihåg, det finns inga dumma frågor, bara dumma svar…

Samarbetspartners