Årets stipendiat har med ett stort engagemang arbetat för att organisera och höja kvaliteten på gemensamma träningstillfällen. Han har i en sportslig och osjälvisk anda stöttat andra att utvecklas och nå sina mål. Han har i handling visat ett stort hjärta för Triathlon väst och dess medlemmar.