Årets stipendiat för Klubbpriset från Anders Nilssons Minnesfond har med stor glädje och entusiasm bidragit till den goda stämning och atmosfär som finns i Triathlon Väst.
Stipendiaten har alltid nära till ett stöttande ord och goda råd till sina klubbkamrater.
Stipendiaten har under flera år bidragit genom engagemang i klubbens träningspass, läger och andra aktiviteter som varit till stor glägdje för klubbens medlemmar.
2012 års klubbstipendium har tilldelats Göran Hilmersson.

Göran, lite mer dämpad än vanligt pga. en veckas feber