Är du en satsande triathlet? Ansökan till Triathlon Västs elitgrupp för 2021 är nu öppen. Du finner mer information här på hemsidan, under ”om klubben” alternativt genom att kontakta elitgruppen@triathlonvast.se . Vi vill ha din ansökan senast 31a december innehållande:

  • Info om din satsning
  • Vilket typ av stöd du önskar samt en tid från 2020/2019 som säkerställer att du uppfyller kraven

Observera att det är Triathlon Västs årsmöte som beslutar om budget för elitgruppen 2021. Din ansökan och att du uppfyller kriterier är ingen garanti för att erhålla tidigare års belopp etc.