Syftet med Triathlon Västs elitgrupp är att erbjuda en plats där satsande triathleter kan utvecklas tillsammans med likasinnade, men också tillsammans med övriga klubbmedlemmar, för att på så vis skapa en ökad klubbkänsla hos den elit-aktive, men också ge inspiration åt de vanliga medlemmarna.

Följande riktlinjer gäller för elitstöd 2021:

Kriterier för elit-/tävlingsstöd

Distans Brons Silver Guld
SM sprint Deltaga Topp 10 Topp 5
SM olympisk Deltaga Topp 10 Topp 5
SM medeldistans Deltaga Topp 10 Topp 5
Svenska cupen Deltaga Topp 5
Ironman <115% av vinnartid* <110% av vinnartid*

*Om det inte finns PRO´s av ditt kön så används medeltid från senaste 3 åren.

Vilka omfattas av elit-/tävlingsstödet?

  • Guld: De som uppfyller kraven för guldnivån inom Senior eller Juniorklass.
  • Silver: De som uppfyller kraven för silvernivån inom Senior eller Juniorklass.
  • Brons: Alla som vill köra seniorklass/juniorklass omfattas av brons.

Den som uppfyller kraven för en viss nivå kan till nästkommande säsong ansöka om att ta del av det elit-/tävlingsstöd som erbjuds. Klubben kommer inte agera uppsökande.

Ansökan för 2021 är nu stängd

Förväntningar på de som utnyttjar stödet:

  • Alla som utnyttjar klubbens elitstöd förväntas tävla i klubbens namn och representera klubben i den utsträckning det går
  • Silver- & Guldgruppen förväntas engagera sig mer i klubbens verksamhet och vara ledare på minst två pass per år
  • De som utnyttjar elitstödet uppmuntras att delta på klubbens träningar och träningsläger i den mån de kan.

Kontakta elitgruppen@triathlonvast.se vid frågor eller för mer info om elitstödet.