Det har kommit in en del frågor ang. att tävla (deltaga i tävlingsklass) i andra idrotter/grenar än triathlon. Styrelsen blev uppmärksammad på detta i samband med Göteborg Marathon där vi upplystes om att vi inte är med i Friidrottsförbundet längre.

Vi går nu med i friidrottsförbundet igen, så att våra medlemmar kan deltaga i löptävlingar i tävlingsklass. När det gäller simning och cykling är frågan mer osäker, vi vet inte hur stort intresset är, och kostnaden är högre för klubben. Om du har att intresse av att klubben ska vara med i sim- och cykelförbundet (och ev. andra), lägg en motion om detta till årsmötet.