2020 års Anders Nilsson stipendiat är Jonathan Flod, med följande motivering.

Jonathan har utöver många goda idrottsliga prestationer spridit positiv energi till alla i sin omgivning, delar med sig av goda råd och tips till såväl gamla som nya medlemmar samt stöttar klubben och styrelsen på ett entusiastisk och ödmjukt sätt, under såväl events som träningar.

Grattis Jonathan säger vi!

This image has an empty alt attribute; its file name is Bild_JF-1024x683.jpg